Monuta steunt VPTZ De Schutse

APPINGEDAM - De Schutse heeft onlangs voor al haar vrijwilligers een inspirerende themadag gehouden. Onder de titel ‘De kracht van ons team!’ waren er interactieve workshops over communicatie. Ook sprak olympiër en oud-schaatscoach Gerard Kemkers over teamgeest vanuit zijn eigen ervaringen.

Voor de vrijwilligers was het interessant om thematiek vanuit een ander perspectief aangereikt te krijgen.

De Schutse levert al jaren een waardevolle bijdrage aan de vrijwillige palliatieve terminale zorg in Noordoost-Groningen. Dat gebeurt met veel toewijding bij mensen in de thuissituatie en in het hospice in Appingedam. Drijvende kracht waaraan De Schutse sinds de oprichting bestaansrecht ontleent, zijn de ruim 80 vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de medemens in de allerlaatste fase van zijn of haar leven. Met hun inzet maken zij het mogelijk dat naasten en familie zich ontlast voelen. En dat er steun en rust wordt geboden in een veelal moeilijke periode.

De Schutse begeleidt de vrijwilligers vanaf de start, zodat zij goed toegerust zijn voor het werk dat ze doen. Dat gebeurt onder andere door intervisie, themabijeenkomsten en praktische training.

De themadag voor vrijwilligers is mogelijk gemaakt door een donatie van 2500 euro door Monuta, dat aangaf het erg waardevol te vinden dat de vrijwilligers van De Schutse zich met deskundigheid en toewijding kunnen richten op de zorg en ondersteuning thuis en in het hospice.