Voorlichting over erven en schenken

APPINGEDAM - Het Ontmoetingshuis Appingedam houdt op woensdag 5 juni i het ASWA-gebouw een informatieve ochtend met Kees Reijntjes van Emmius Notarissen uit Appingedam.

Reijntjes gaat informatie geven over erven, schenken, volmachten en levenstestamenten.

Na deze informatieve ochtend, vanaf 12.30 uur, bestat de mogelijkheid van een heerlijk verrassingsbuffet te genieten.

Aanmelding voor de bijeenkomst met de notaris en voor het buffet is noodzakelijk. Men kan zich tot en met maandag 3 juni aanmelden bij het Service Punt van ASWA-Welzijn, tel. 0596-626792.