Taaltrein voor kinderen met TOS

DELFZIJL - Kentalis startte maandag 20 mei in Delfzijl met een nieuwe behandelgroep, de Taaltrein.

De Taaltrein is er voor kinderen van 2 tot vijf jaar, met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit houdt in dat ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. Wanneer een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, dan helpt vroegbehandeling bij het beter leren communiceren. De Taaltrein betrekt het pand waarin het Kindcentrum de Tuikwerd is gehuisvest, aan de Hallehuis 2.

Op de Taaltrein behandelt Kentalis peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hier wordt spelenderwijs gewerkt aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind. Daarnaast krijgen ouders informatie over TOS en leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis aanmoedigen om meer te praten.

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen en frustraties op latere leeftijd voorkomen.

Met extra hulp kunnen kinderen met TOS goed meekomen, bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Soms is er meer nodig en is speciale behandeling van een derdelijns zorgaanbieder nodig, zoals vroegbehandeling op De Taaltrein van Kentalis. Zo voorkomen we dat achterstanden nog groter worden. Bij vermoedens van TOS, is het goed om het kind te laten onderzoeken bij een audiologisch centrum van Kentalis. Vroegtijdig de juiste hulp bieden, kan grote ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Meer informatie: 0800 53 68 25 47 (gratis) of info@kentalis.nl.