Complete nieuwbouw De Molenberg in Delfzijl

DELFZIJL - Er komt een compleet nieuwe Theater de Molenberg in Delfzijl. De gemeente koopt daartoe onder andere het naastgelegen horecacentrum De Bolder.

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen het complex De Molenberg in Delfzijl te vervangen door een nieuw cultuurcluster. Wethouder Hans Ronde: „Onderzoeken naar de verschillende mogelijkheden voor De Molenberg laten zien dat een flinke investering in deze locatie niet langer uit kan blijven.”

Er is eerder uitvoerig onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden, zoals minimale aanpassingen; een intensieve verbouwing en vervanging door nieuwbouw. Het ontbreken van financiële middelen vormden een struikelblok voor het nemen van adequate beslissingen.

Gezien de staat van het complex en de belangrijke lokale en regionale culturele functie, wil het college een toekomstbestendig en duurzaam cultuurcluster realiseren. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij plannen en ambities van verschillende partijen. „Dit komt het best tot zijn recht als we kiezen voor nieuwbouw,”meent Ronde. „De voorlopige raming voor de bouw van een nieuw complex wordt geschat op circa 21,5 miljoen euro. Met de subsidie van 10,5 miljoen vanuit het Nationaal Programma Groningen en onze eigen bijdrage moet dat lukken. Het is belangrijk dat het aangrenzende pand De Bolder, dat te koop staat, wordt meegenomen in de plannen. Daarom heeft de gemeente een optie genomen op De Bolder.”

Niet alleen de staat van het gebouw is een argument voor nieuwbouw. Ook de daarmee samenhangende mogelijkheden voor ondernemers, woningbouw, zorg en andere ontwikkelingen in het centrum van Delfzijl zijn hiervoor redenen. Wethouder IJzebrand Rijzebol: „We onderzoeken samen met bewoners, ondernemers, zorgpartijen en andere betrokkenen en belangstellenden de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in het zuidoostelijke deel van het centrum. Dat gaat om het gebied tussen globaal genomen de Albert Heijn en de Action. Het resultaat van deze onderzoeken nemen we mee tijdens de raadsvergadering op 11 juli over de gebiedsagenda Centrum Zuidoost.”

De subsidie van 10,5 miljoen vanuit het Nationaal Programma Groningen is bestemd voor de ontwikkeling van het gebied Molenberg en een cultuurcluster met theater, culturele vorming, cultuuronderwijs en bibliotheek.