Koning Willem-Alexander bezoekt versterkingswijk Opwierde-Zuid in Appingedam

APPINGEDAM - Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Appingedam en gesproken met een aantal inwoners van de wijk Opwierde-Zuid over de impact van de versterkingsopgave.

De koning werd ontvangen in het gebouw van welzijnsorganisatie ASWA door burgemeester Anno Wietze Hiemstra, commissaris van de Koning René Paas en directeur Nynke Walstra van ASWA. Tijdens een ronde-tafelgesprek sprak de koning met tien inwoners. Gesproken werd onder meer over de voortgang van het versterkingsproces, de zorgen van de inwoners en hun toekomstperspectief. Het was een verrassingsbezoek; de bewoners hoorden pas kort van tevoren met wie ze in gesprek gingen.

Na het gesprek was er een wandeling door de wijk onder leiding van burgemeester Hiemstra. Hij gaf uitgebreid uitleg over de enorme versterkingsopgave waar Appingedam voor staat. Ook de bouwkundige versterking van de twee kindcentra, Olingertil en Opwierde en de nieuwbouw voor het speciaal onderwijs, RENN4 kwamen ter sprake. Onderweg werden twee woningen bezocht aan de Burgemeester Lewe van Aduardstraat (een woning waar sloop en nieuwbouw zal plaatsvinden) en de Burgemeester Meesstraat (een woning die inmiddels is versterkt). Koning Willem-Alexander sprak met de bewoners en liet zich daar uitgebreid informeren over de specifieke situatie.

Tekeningen van kinderen

Bij terugkomst in het ASWA-gebouw werd Willem-Alexander opgewacht door een aantal leerlingen van CBS De Triangel en OBS de Vuurvlinder (IKC Opwierde). De leerlingen boden enkele tekeningen aan over de aardbevingsproblematiek en gaven een korte toelichting.

Het bezoek werd afgesloten met een informele ontmoeting met onder andere de wethouders Annalies Usmany-Dallinga en Lea van der Tuin-Kuipers, de nestor van de gemeenteraad, een locatiedirecteur van IKC Opwierde, de directeur van woningstichting Marenland en de gebiedsmanager van de Nationaal Coördinator Groningen. Hier werd gesproken over de enorme opgave die in gezamenlijkheid vorm en inhoud moet worden gegeven en onder welke lastige omstandigheden dit gebeurt. Ook de sociale problematiek die de onzekerheid van het versterkingsproces voor inwoners met zich mee brengt en welke acties daarop zijn ondernomen, kwamen aan bod.

Impact

Koning Willem-Alexander bezocht het aardbevingsgebied verschillende keren, maar was niet eerder in Appingedam. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: „De versterkingsopgave voor Appingedam is enorm. Dit heeft zoveel impact op de inwoners, zeker voor de komende jaren. Het was daarom bijzonder goed dat de koning in Appingedam was. Hij was goed op de hoogte en de inwoners kregen uitgebreid de mogelijkheid om hun verhaal te doen. Het bezoek vond in een ontspannen setting plaats en koning Willem-Alexander heeft het eerlijke verhaal van de inwoners gehoord.”