Bijdrage Joods monument kan ook overgemaakt worden

DELFZIJL - Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum heeft, in samenwerking met de Joodse stichting Beth Ha-Knesseth, het initiatief genomen om een monument te realiseren ter nagedachtenis aan de Joodse Delfzijlsters.

Om dit mogelijk te maken, hebben zij steun nodig. Voor € 2,50 kan men al symbolisch een steentje bijdragen aan dit initiatief. Dat bedrag van € 2,50 per steentje kan ook worden overgemaakt. Dat kan via bankrekeningnummer: NL78 ABNA 0475 4009 09 t.n.v. Stichting Beth Ha-Knesseth Delfzijl o.v.v. Joods monument.

Op woensdag 11 maart 1942 moesten de Joodse medeburgers gedwongen vertrekken uit Delfzijl. Weg uit hun vertrouwde leefomgeving en het merendeel op weg naar een gruwelijk einde.