70 Miljoen euro voor 38 plannen aardbevingsgebied

NOORD-GRONINGEN -Maar liefst 38 plannen van gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen kunnen van start. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft woensdag besloten om hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar te stellen.

De aanvragen lopen uiteen van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten en verduurzaming van de gebouwde omgeving tot investeringen van de regio op het gebied van innovatieve mobiliteit en natuurinclusieve landbouw. Voor de zeven gemeenten en de provincie is dit jaar maximaal 15 miljoen euro beschikbaar, in totaal 120 miljoen. Daarvan wordt nu bijna 70 miljoen toegekend.

De gemeenten die van start kunnen met hun plannen zijn Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland en Loppersum. De gemeenten Midden-Groningen dient in juni projecten in, de gemeente Oldambt later dit jaar.

Appingedam heeft in de Stadsvisie de urgente opgaven aangegeven en per thema projecten benoemd. De thema's zijn: ontwikkellocaties, duurzaamheid, centrumontwikkeling, onderwijs en jeugd, economie, leefbaarheid en infrastructuur. Voorbeelden zijn de inrichting van het terrein rond de scholencampus, gebiedsontwikkeling Eendracht en het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling.

De gemeente Groningen zet in op dorpsvernieuwing, een integrale aanpak in nauwe samenwerking met de inwoners uit het gebied. Twee concrete voorbeelden van projecten zijn het dorpsbudget in Woltersum waarmee de gemeente laagdrempelig initiatieven voor dorpsvernieuwing wil faciliteren en het dorpshart in Ten Post waar een clustering van voorzieningen wordt gerealiseerd.

Eén van de projecten van de gemeente Het Hogeland is de ontwikkeling van de centrumplannen voor Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden. Met als doel om economisch sterke, aantrekkelijke, compacte en levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en/of culturele voorzieningen.

De gemeente Loppersum heeft een aanvraag ingediend voor een demowoning duurzaamheid in Middelstum. In deze woning staan kennisoverdracht over duurzaamheid, systemen en gasloos bouwen centraal. Na afronding van dit project is een pand in het karakteristieke gebied van Middelstum versterkt, verduurzaamd en herbestemd. Ook heeft de gemeente een aanvraag gedaan voor dorpsinitiatieven zoals een beweegpark bij Leermens.

De gemeente Delfzijl gaat aan de slag met gebiedsontwikkeling Centrum Zuidoost (fase 1).

De 21 projecten die de provincie heeft ingediend richten zich vooral op het ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid en innovatie.'

Zoals Zorg Nabij: gericht op preventie, waardoor huisartsen en sociale teams worden ontlast en de zorg voor de zorgvrager geoptimaliseerd. Het project richt zich ook op het versterken van sociale veerkracht. Een initiatief van de provincie, gemeenten, kenniscentra/platforms en de welzijnssector. Het project start in de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Samen ZONder asbest is een project waarbij het opwekken van duurzame energie en het verwijderen van asbestdaken aan elkaar gekoppeld worden.

In De pilot Waterstoftrein wordt onderzoek gedaan naar een trein die rijdt op waterstof. Deze wordt vergeleken met de huidige dieseltreinen.

Pilot Centre gaat over de realisatie van een faciliteit voor een proeffabriek voor groene-chemie-innovaties in Delfzijl. Bedrijven kunnen hier terecht voor het opzetten van proefinstallaties voor nieuwe producten of nieuwe productieprocessen.