Extra budget voor kindcentra Wagenborgen, Spijk en Woldendorp

DELFZIJL - Het college gaat de raad voorstellen om extra budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van de kindcentra in Wagenborgen en Spijk. In totaal gaat het om 2,8 miljoen euro.

Het gaat om 1.585.000 euro extra voor de realisatie van KC Wagenborgen en 1.203.000 euro extra voor de realisatie van KC Spijk. Door de prijsstijging in de bouw en de extra kosten voor omgevings- en verkeersveilige maatregelen, volstaat het huidige budget voor beide kindcentra niet meer. Ook stelt het college voor om 110.000 euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van de nieuwe schoolomgeving van kindcentrum Qworzo in Woldendorp. Deze eenmalige lasten worden deels gedekt uit de reserve onderwijstransitie. Daarnaast zal het programma onderwijstransitie extra moeten worden ondersteund uit de gelden van het Nationaal Programma Groningen en de Inpassingskosten Versterking. De raad neemt op 29 mei 2019 hierover een beslissing.

In 2017 is voor de nieuwbouw van de kindcentra in Wagenborgen en Spijk een budget aangevraagd. Wethouder Jan Menninga: „Sinds 2017 zijn de bouwkosten gestegen. Deze stijging heeft een effect op de budgetten. Daarnaast is met inwoners en ouders in de dorpen gesproken over de verkeersveiligheid rond de kindcentra. Hiervoor is een aanvullend budget nodig. De bedoeling is dat medio juli 2019 de bouw start van beide kindcentra.”

Het nieuwe kindcentrum Qworzo in Woldendorp wordt binnenkort opgeleverd. Het budget wordt gebruikt voor de inrichting rond het nieuwe kindcentrum. Het schoolbestuur zorgt voor de verdere inrichting, zoals de aanschaf van speeltoestellen..