Delfzijl gaat berenklauwen bestrijden

DELFZIJL - Het college van Delfzijl wil de komende vier jaar aan de slag met het bestrijden van de planten Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop.

Zij gaat de raad voorstellen akkoord te gaan met het beheerplan. De Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop zijn zogenaamde invasieve exoten, planten die oorspronkelijk niet in Nederland of Europa voorkomen. Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, schade veroorzaken aan wegen en andere plantensoorten verdringen.

Het uitvoeren van beheer- en bestrijdingsmethoden per invasieve exoot is een langdurig proces. Wethouder Jan Menninga: „De exoten zijn dan tijdelijk verdwenen, maar ze komen na een aantal weken weer op. Door uitputting en herhaling van bestrijdingsmethoden zijn de exoten na ongeveer vier jaar verdwenen. Een van de grootste problemen van invasieve exoten is ook nog eens de snelle verspreiding. De aanpak is een zaak van lange adem.”

Waar op gemeentegrond de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop al voorkomen, staat op een interactieve kaart op www.delfzijl.nl/onkruid. Ook is hierop te zien waar bestrijding plaatsvindt.

Die gebeurt zo veel mogelijk milieuvriendelijk, zoals met heet water, maaien en afvoeren, afsteken en uitsteken en wortelinjectie (alleen bij de Japanse Duizendknoop).

Inwoners die een Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw op openbaar terrein, in bossen of andere natuurgebieden zien, kunnen op de interactieve kaart controleren of de plek al bij de gemeente bekend is. Staat de plek niet op de kaart, dan kunnen zij de locatie melden via het Meldpunt Openbare Ruimte, www.delfzijl.nl/meldpunt.