Ruiming en ontploffing vliegtuigbom Siddeburen

Siddeburen -De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gaat dinsdag 30 april tussen 9.00 en 14.00 uur de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die op een perceel aan de Eideweg in Siddeburen ligt, ruimen en tot ontploffing brengen.

Het gaat om een ‘250 ponder’ met 30 kilo springstof. De gemeente Midden-Groningen en de EOD doen dat op een veilige manier die zo min mogelijk gevolgen voor de omgeving heeft en tegen lagere kosten dan eerst werd geraamd.

Dinsdag 30 april start de EOD met het verplaatsen van de vliegtuigbom van de plek waar het nu ligt naar het midden van het terrein (richting N33) waar ze het op een gecontroleerde manier tot ontploffing brengt. Daar heeft een aannemer dan al platen neergelegd met anderhalve meter zand en boven op de bom komt nogmaals zand, ongeveer 4 meter. Vervolgens laat de EOD de bom dan op deze plek, ver van bewoning en hoofdwaterleiding, springen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We hebben voor deze methode gekozen, omdat dit geen krater nalaat en dus de minste schade aan het bouwland oplevert. Daarnaast is deze methode aanzienlijker goedkoper dan de eerste raming liet zien. Die ging uit van een bedrag van 100.000 euro, waarop wij besloten een second opinion aan te vragen. Met resultaat, want de manier waarop de bom nu geruimd wordt, kost ongeveer 25.000 euro. Sowieso kan Midden-Groningen bovendien nog een aanzienlijk deel van de kosten door het Rijk vergoed krijgen.”

Maatregelen

Om de ruiming en ontploffing goed te laten verlopen, zijn enkele maatregelen nodig.

De bewoners van één huis, die net in de straal van de veiligheidsmaatregelen wonen, moeten tijdens de werkzaamheden hun huis verlaten. Zij hebben hun medewerking toegezegd.

Daarnaast wordt de Eideweg tussen de Volmachtenweg en vanaf Eideweg 49a 30 april afgesloten voor alle verkeer van 9.00 tot 14.00 uur.

De N33 wordt 30 april afgesloten voor alle verkeer op het moment van het laten springen van de vliegtuigbom. Hoe laat dat precies is, is afhankelijk van de voortgang van de ruiming (dus tussen 9.00 en 14.00 uur), maar de afzetting van de N33 duurt niet langer dan circa een kwartier.

In de dagen voor 30 april worden de ruimingswerkzaamheden voorbereid, zoals het leggen van rijplaten en de aanvoer van zand. De Eideweg kan dan gewoon gebruikt worden.