Postzegelvereniging de Fivel in Delfzijl gaat er weer fris tegenaan

Delfzijl - Postzegelvereniging De Fivel uit Delfzijl heeft een nieuw bestuur en gaat er weer fris tegen aan.

De vereniging, die in 1946 werd opgericht, kampt al jaren met een teruglopend aantal leden. Deze trend is niet vreemd als men bedenkt dat het verzamelen van postzegels een stoffig imago heeft. De geboren verzamelaar zal echter het tegendeel beweren. Verzamelen is immers leerzaam, uitdagend en je bent er nooit klaar mee!.

Het nieuwe bestuur zal alles in het werk stellen om de vereniging nieuw leven in te blazen. Het belangrijkste is mensen enthousiast te maken om lid te worden, waarbij het een uitdaging is om ook de jeugd te bereiken.

De tweede postzegelavond na de zomervakantie ( maandag 14 oktober) zal derhalve in het teken staan van de nieuwe aanpak. Het programma voor deze open avond moet nog gemaakt worden maar alles is denkbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe leden het resterende jaar gratis lid worden.Voor beginnende verzamelaars gratis startersverzamelingen als basis voor een mooie hobby etcetera.

Op de avondenwordt er druk geruild met postzegels. Kom gerust eens binnenlopen om de sfeer te proeven en mee te doen. Het adres is Brede School, Waddenweg 4 in Delfzijl. De avond is van 19.00 tot 21.30 uur. Mailen kan naar postzegelverenigingdefivel@gmail.com. Aan een website met alle info wordt nog hard gewekt.