Grunneger dainst in Middelstum

MIDDELSTUM - In kerkgebouw Damstee in Middelstum wordt zondag 28 april om 19.00 uur een Grunneger dainst gehouden.

Het thema is: Kiek nou ais Noar Openboaren van Johannes 1:18. Dominee Krijgsheld gaat voor en er is muziek de blazers van Concordia.