MuzeeAquarium op zoek naar spullen verloren dorpen Heveskes, Oterdum en Weiwerd

DELFZIJL - Het MuzeeAquarium bereidt een tentoonstelling voor onder de titel: De verloren dorpen rond Delfzijl, Heveskes, Oterdum en Weiwerd.

De dorpen moesten in de laatste kwart van de vorige eeuw wijken voor de uitbreiding van de dijk en de industrie. Maar de herinnering blijft levend: dankzij foto's, objecten, verhalen en schilderijen ontstaat een beeld van de dorpen die verloren zijn gegaan, hun inwoners, hun culturele leven, de middenstand en allerlei facetten uit het dagelijks leven.

Eén van de ingeleverde objecten voor de tentoonstelling is het schilderij van de kerk van Heveskes, geschilderd door Pieter Luttje. Het MuzeeAquarium is nog op zoek naar voorwerpen die uit de dorpen afkomstig zijn, die bijvoorbeeld herinneren aan de middenstand of de scholen, de architectuur en de inwoners. Dat kunnen gebruiksvoorwerpen zijn, straatnaamborden, fragmenten van gebouwen of uithangborden van winkels

Wie iets te leen heeft kan contact opnemen via: info@muzeeaquarium.nl of 0596-632277.