Nauwere samenwerking scholen en lokale politiek

NOORD-GRONINGEN -Wethouders en schoolbestuurders hebben woensdag de gezamenlijke strategie voor het onderwijs besproken op het Thea Mansholt College in Delfzijl.

De wethouders Bé Schollema (Delfzijl, Appingedam en Loppersum), Erik Drenth (Midden-Groningen) en Kristel Rutgers (Het Hogeland) gingen gisteren in overleg met het bestuur van Kansrijke Groningers en de aangesloten schoolbesturen. Kansrijke Groningers is het samenwerkingsverband waarbij inmiddels alle schoolbesturen uit Noord- en Midden-Groningen en tientallen noordelijke bedrijven zijn aangesloten. Eén van de conclusies was dat betrokkenheid vanuit de politiek en andere partijen een voorwaarde is om het onderwijs aan leerlingen in deze regio verder te versterken en te zorgen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Kansrijke Groningers wordt ondersteund door Economic Board Groningen (EBG).

Voorafgaand aan het overleg met de schoolbesturen maakten de wethouders kennis met de werkgroepen van Kansrijke Groningers. Een van de doelstellingen van Kansrijke Groningers is om leerkrachten, jongeren en hun ouders te laten zien welke carrièremogelijkheden er zijn in Noord- en Midden-Groningen. Geert Bijleveld, bestuurslid van Kansrijke Groningers, vertelde over de plannen om leerlingen te interesseren en inspireren voor werk in de regio. Samen met bedrijven in de regio is een eerste aanzet gedaan voor een database met activiteiten voor leerlingen, zoals een bedrijfsbezoek of stage. Daarnaast ontwikkelt Kansrijke Groningers een virtual reality experience waarmee leerlingen verschillende beroepen en bedrijven in de regio kunnen verkennen en beleven.

In opdracht van Economic Board Groningen (EBG) vond in het schooljaar 2017/2018 een pilot ‘digitale geletterdheid’ plaats, waaraan scholen uit het aardbevingsgebied hebben meegedaan. EBG heeft de coördinatie van dit onderwijsproject overgedragen aan de Vereniging Kansrijke Groningers.

In september 2018 is gestart met het onderwijsprogramma digitale geletterdheid, waar alle aangesloten scholen van Kansrijke Groningers aan deelnemen. Hiermee krijgen 20.000 leerlingen in Noord- en Midden Groningen les in digitale geletterdheid. Leerkrachten en docenten worden getraind om de lessen te geven. De eerste vier jaar wordt het onderwijsprogramma gefinancierd door EBG, gemeenten en provincie leveren ook een bijdrage.

In de zomer van 2019 wordt in elke gemeente een evenement georganiseerd om de resultaten tot nu toe te presenteren.

In november 2018 is de vereniging Kansrijke Groningers opgericht, een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en meerdere noordelijke bedrijven. Inmiddels zijn alle 22 onderwijsbesturen uit Noord- en Midden Groningen lid.

Leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders, bestuurders en bedrijven werken samen aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en / of onderwijsprogramma’s. Ondernemerschap, techniek, ICT, loopbaanontwikkeling en verhogen ambitieniveau zijn hierbij belangrijke thema’s.