Kranslegging verzetsmonument Zwaantje op 23 april

DELFZIJL - Ter nagedachtenis aan de Verzetsgroep Zwaantje vindt er op dinsdag 23 april om 16.00 uur een plechtigheid plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Delfzijl en bij het monument het Zwaantje.

Mevrouw Rodenboog, docent van GBS Het Baken, opent de bijeenkomst. Naast de toespraak van burgemeester Beukema geven leerlingen, samen met de heer Oebele Rinkema, een bijdrage aan het programma. De Leerlingen van groep 7 en 8 presenteren een zelf gemaakt Zwaantje-journaal.

Na afloop van de plechtigheid gaan de aanwezigen naar het verzetsmonument Zwaantje aan het Johan van den Kornputplein.. Leerlingen van GBS Het Baken, de gemeente en het bestuur van Neptunus leggen hier om 16.30 uur een krans.

Het verzetsmonument Zwaantje is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsgroep Zwaantje, actief vanaf 1940. Door verraad werd de groep in 1943 opgepakt en afgevoerd. De verzetsgroep hield toen noodgedwongen op te bestaan. Het monument is geadopteerd door de christelijke basisscholen in Delfzijl. Ieder jaar organiseert één van hen de herdenking.