Senioren activiteitenmarkt in Brede School Noord

DELFZIJL - In de gemeente Delfzijl vinden diverse activiteiten plaats voor senioren. Toch is het niet voor iedereen duidelijk wat er allemaal te doen is. Daarom wordt er op donderdag 25 april van 13.00 tot 17.00 uur een senioren activiteitenmarkt gehouden in de Brede School Noord.

Daar blijkt voldoende animo voor te zijn. Tijdens deze markt zien bezoekers een overzicht van allerlei activiteiten voor senioren (55+). De markt bestaat uit twee onderdelen: een informatiemarkt waarin twintig organisaties laten zien wat ze te bieden hebben. Dit loopt uiteen van bijvoorbeeld ouderenbonden, activiteitengroepen, sportclubs, maar ook SWD, wijkbelangen Delfzijl Noord, Bewonersbedrijf Delfzijl Noord en de Sociale kaart Groningen zijn van de partij.

Daarnaast zijn er ook een aantal demonstraties van activiteiten waar men aan deel kan nemen, zoals de Sacrale dansgroep, Delfgoud, Pilates, Sport en Bewegen 50+.

De senioren activiteitenmarkt wordt muzikaal opgefleurd door het Shanty en amusementskoor Losdorp.

Om 13.00 uur zal de markt officieel geopend worden door wethouder Meindert Joosten. Tijdens de markt kan men ook wat aandacht besteden aan de gezondheid. Bij de Zonnebloem is een bloeddrukmeting en de Welzijnscoach kijkt op een brede manier naar de gezondheid, met behulp van Positieve gezondheid.

De initiatiefnemers voor deze markt zijn: Siny Fischer (Sport en Bewegen 50+ Delfzijl); Siska van der Laan (Wijkbelangen Delfzijl Noord); Miranda Rust (SWD www.socialekaartgroningen.nl); Bokko Jan Huitema (SWD welzijnscoach en www.vrijwilligersgroningen.nl) en Ellen Wollerich (Beweegcoach gemeente Delfzijl).

Organisaties die nog willen deelnemen aan de markt, kunnen zich nog melden via m.rust@s-w-d.nl. Voor meer informatie kan men bellen met SWD: 0596 – 650 787.