Eerste kievitsei Wierde & Dijk in Stedum

STEDUM - Weidevogelbeschermer Sieger Wiersma uit Usquert heeft vrijdag het eerste kievitsei in het werkgebied van de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk gevonden.

De nestvondst werd gedaan in de weidevogelpolder Crangeweer bij Stedum. In het nest bevonden zich twee eieren. SBNL natuurfonds en agrarische natuurvereniging Wierde& Dijk hebben de vondst gecontroleerd en goedgekeurd. Uit handen van Koos Koop (bestuurslid Wierde & Dijk) ontving Sieger Wiersma voor deze prestatie een glazen oorkonde.

Landelijk werd het eerste ei dit jaar gevonden op 28 februari in het Frieze vegelinsoord.

Op 12 maart 2019 is bij de stad Groningen het eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden.

De weidevogelpolder Crangeweer is een zeer weidevogelrijk gebied binnen het agrarisch Collectief Midden Groningen. Weidevogels als kievit, grutto en scholekster zijn hier nog in redelijke aantallen vertegenwoordigd als broedvogel.

Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Vrijwilligers Wierde & Dijk en het SBNL natuurfonds trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren weidevogelnesten te beschermen. De weidevogelvrijwilligers op het boerenland worden ondersteund door de agrarische Collectieven, het SBNL natuurfonds en de Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk.