800.000 Euro voor inzet overtollig slib voor landbouwgronden

DELFZIJL

Het Waddenfonds investeert een bedrag van 800.000 euro in het innovatieve project waarbij overtollig slib uit de Eems-Dollard ingezet wordt om landbouwgronden op te hogen. Onderdeel van de proef is om veengronden, die door inklinking nu nog veel CO2 uitstoten, af te dekken met een laag slib uit de Eems-Dollard. Tegelijkertijd zorgt het baggeren van slib voor een sterke verbetering van de ecologisch situatie in de Eems- Dollard. De totale kosten zijn € 1,6 miljoen.