Twee miljoen voor structuurvisie Overschild

OVERSCHILD

De gemeente Midden-Groningen ontvangt 2 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen om een begin te kunnen maken met de uitvoering van een deel van de structuurvisie Overschild.

De miljoenenbijdrage voor Overschild wordt gezien als aanjager om de gewenste ruimtelijke en sociale ontwikkeling van het dorp mogelijk te maken. Het behoud en versterken van erfgoed is hierin een belangrijk onderwerp. Met dit project wordt samen met de bewoners een integrale aanpak voor de monumentale panden ontwikkeld. De pilot biedt ruimte voor het toekomstbestendig maken en verduurzamen van karakteristieke panden en monumenten. “We kunnen het mooie interactieve proces over de toekomst van Overschild nu een vervolg geven door te beginnen met de uitvoering van de onlangs gepresenteerde structuurvisie,” zegt wethouder Anja Woortman.

In het Nationaal Programma werken de aardbevingsgemeenten in Groningen, de provincie Groningen en het Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied. Ook krijgt Groningen een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Voor het Nationaal Programma is in 2018 50 miljoen euro beschikbaar; voor de komende jaren is een investerings-budget van 1,15 miljard euro gereserveerd door het Rijk.