Dorp Overschild gaat in tien jaar ‘over de kop’

OVERSCHILD

Het dorp Overschild gaat helemaal op de schop de komende tien jaar om compleet aardbevingsbestendig te worden.

Dat blijkt uit de stuctuurvisie die dinsdag door bewoners van Overschild, gemeente Midden-Groningen en architect Winy Maas voor de periode 2018 tot 2018 is gepresenteerd.

De visie beschrijft de wenselijke ruimtelijke en sociale ontwikkeling van Overschild. Het komt erop neer dat alle huizen worden aangepakt. Dak kan zijn door nieuwbouw, verbouw of versterking. Bewoners houden zelf de regie over de toekomst van hun woning. De woningen in het buitengebied van het dorp, met vergelijkbare schade door aardbevingen, vallen overigens buiten de boot.

Wethouder Anja Woortman kijkt terug op een mooi, open en interactief proces tussen de gemeente, de bewoners en architect Winy Maas. „Overschild staat voor een grote versterkingsopgave als gevolg van de aardbevingen. De inwoners van Overschild willen zelf regie over de toekomst van hun dorp en over hoe de versterking in hun dorp wordt uitgevoerd. Dit leidde in het najaar van 2017 tot een Witboek met richting en ideeën. In lijn hiermee hebben bewoners, gemeente en NCG samen - onder leiding van Winy Maas - de Dorpsvisie Versterking Overschild gemaakt, hun witboek 2.0’. In bewonerssessies en drie dorpsbrede enquêterondes is nagedacht over de vraag: hoe wil Overschild zich ontwikkelen? Waar willen de inwoners samen naar toe? Wat betekent een keuze van een inwoner voor die van de buren? En: hoe ziet het dorp er over 10 jaar uit?

Gemeente Midden-Groningen heeft de dorpsvisie vertaald in de Structuurvisie Overschild 2018-2028, die voor de komende jaren de basis vormt voor het gemeentelijk beleid. De structuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van Overschild (postcodegebied 9625) die nodig is voor de versterking en daaraan gekoppeld de wensen en kansen zoals verduurzaming (Overschild wil een gasloos dorp worden), economie, recreatie en toerisme en natuurontwikkeling. Daarmee kijkt Overschild verder dan alleen de versterking, het moet weer een dorp met toekomst worden.

Wethouder Anja Woortman: „We willen tempo maken. We bundelen daarbij de uitdagingen in het Nationaal Programma met de uitvoering van de Structuurvisie en de versterkingsopgave van Overschild. Het wordt beschouwd als icoonproject binnen het Nationaal Programma Groningen en zal als voorbeeld dienen voor vele andere dorps- en stadsvernieuwingen.”