Ploegschilderijen leerlingen De Zaaier in MuzeeAquarium

DELFZIJL

Wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl opent donderdag 18 oktober om 10.00 uur in het MuzeeAquarium een tentoonstelling van schilderijen van leerlingen van CBS de Zaaier.

Deze schilderijen zijn gemaakt door leerlingen uit de bovenbouw binnen het voor het Ploegjubileum ontwikkelde educatieproject ‘Dit is mien Laand’. (www.ditismienlaand.nl). De tentoonstelling zal enkele weken blijven hangen.

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat een groep eigenwijze en vernieuwende kunstenaars uit Groningen kunstkring De Ploeg hebben opgericht. Geliefd bij vele Groningers waren zij de eerste

kunstenaars die de provincie introkken om het grootse en weidse ‘Grunneger laand’ in modernistische schilderijen te vereeuwigen. Het educatieproject ‘Dit is mien Laand’ wil zo veel mogelijk kinderen in Groningen bereiken en hun deelgenoot maken van dit voor Groningen belangrijke cultureel erfgoed. Niet alleen leren leerlingen over De Ploeg en hun expressionistische werk. Zij gaan ook zelf aan de slag met kwast en verf om in de eigen omgeving, geïnspireerd door het werk van De Ploeg een nieuwe (creatieve) relatie met hun ‘Grunneger Laand’ aan te gaan.

Als straks de Herfstvakantie begint zijn ongeveer 1500 leerlingen bekend geraakt met de ontstaansgeschiedenis van De Ploeg en hun werk. En hebben zij in hun eigen omgeving kleurrijke schilderijen gemaakt. Scholen kunnen nog deelnemen aan het project. Meer informatie is te vinden via: www.ditismienlaand .nl. Hier zijn ook veel tot nu toe, binnen het project gemaakte schilderijen te zien.