Meedenkers nieuw verkeersplan gezocht

DELFZIJL

De gemeente Delfzijl wil samen met inwoners en belanghebbenden aan de slag met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Zij kunnen hun mening en ideeën aangeven door mee te doen aan een enquête en/of tijdens bijeenkomsten in dorpen en wijken. De onderwerpen waarover meegedacht kan worden, zijn: bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Het plan dient de komende jaren als leidraad voor beslissingen over verkeer en vervoer. Inwoners en belanghebbenden kunnen tot en met 31 oktober hun mening, zorgen en ideeën over verkeer en vervoer aangeven in de online enquête 'Publieke Peiling Verkeer-gemeente Delfzijl'. Die is te te vinden op: www.delfzijl.nl/GVVP. Men kan zich via de enquête ook aanmelden als klankbordgroeplid. De papieren vragenlijst is op diverse plekken in de gemeente op te halen.