Orgelzomer in Eemsmond 5 over geschiedenis

WARFFUM

Het vijfde dubbelconcert in de serie ‘Orgelzomer in Eemsmond’is zaterdag 21 juli om vanaf 13.30 uur gewijd aan de geschiedenis van de kerken en orgels in de gemeente Eemsmond.

Eerst wordt één van de eerste orgels bezocht die Arp Schnitger in Nederland gebouwd heeft (in Uithuizen, 1701) terwijl later op de middag één van de laatste orgels uit de ‘Schnitger school’ in Warffum (1812) wordt gedemonstreerd. Tussen ongeveer 1695 en 1812 hebben Schnitger, zijn zoons en zijn leerlingen als Hinsz en Freytag hun stempel gedrukt op de orgelcultuur in de noordelijke provincies. Het is interessant dat afgezien van een weelde aan deze orgels in het noorden er relatief weinig orgels van deze bouwers vervaardigd zijn in de rest van de Nederlanden.

Jan Smid opent de middag met een korte bespeling van het Schnitger orgel in de Jacobikerk in Uithuizen. Dat orgel is in hoge mate origineel en niet lang geleden gerestaureerd. Hij speelt werken van Bach, Walther, Vincent Lūbeck en anderen en daarna kan iedereen het orgel bezichtigen. Jan Smid zal de registers van het orgel demonstreren.

De middag wordt vervolgd in het museum het Hoogeland in Warffum waar Bouwe Luurtsema de geschiedenis van de ‘Schnitgerschool’ zal toelichten, mede aan de hand van Power Point-beelden. Het orgel in Warffum werd ontworpen door Freytag en deze nazaat van Schnitger begon met de bouw, maar hij overleed tijdens de bouw ervan. Het orgel werd vervolgens voltooid door Timpe. De bouw van dit orgel luidde het einde van de school van Schnitger en zijn volgelingen in en tegelijkertijd het begin van de 19e eeuw. Die omslag wordt geïllustreerd aan de hand van een korte harmonium bespeling – ook in het museum – door Rudi Diekstra. Rudi Diekstra besluit de middag met een bespeling van het fraaie en zangerige Freytag/Timpe orgel in de Sebastaankerk in Warffum. Hij speelt een gevarieerd programma en besluit met een korte improvisatie. Daarna kan het orgel (dat nog gerestaureerd moet worden) worden bezichtigd.