Negentig reünisten uit Oterdum en Hevekes bijeen

MEEDHUIZEN

De dorpen bestaan niet meer en de school ook niet. De verhalen over Oterdum en Heveskes en de school die tussen deze dorpen stond nog wel. Dat bleek zaterdag tijdens de reünie van de Openbare Lagere school Oterdum-Heveskes.

Negentig oud leerlingen van deze school kwamen bijeen in Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen. Van elf uur’s morgens tot aan het eind van de middag werden herinneringen opgehaald aan de tijd dat de groep als kinderen speelde in de dorpen aan de voet van de dijk en daar naar school ging.

De dorpen en de school verdwenen door de oprukkende industrie. Alleen de kerk van Heveskes werd van de ondergang gered en kreeg een nieuwe bestemming. Terug naar de dorpen kunnen de oud-leerlingen dus niet. Of zoals één van hen zei: ,,Wij kunnen onze kinderen nooit meer laten zien waar we vandaan komen.”

De oud-bewoners van de Oosterhoek moeten het doen met foto’s en verhalen. Foto’s waren er zaterdag ook genoeg te zien in de dorpsherberg. Door middel van een beamer werden doorlopend foto’s van toen getoond maar er waren ook tafels met oude foto’s. ,,Van de school, de schoolfeesten, de dorpen en de bewoners. Ook onze pa’s en moekes staan er nog op,” zegt Folly Kamminga, één van de organisatoren van de reünie.

Een druk programma was er niet. ,,Daar hebben we bewust voor gekozen en dat was een goede keuze. De mensen komen niet om te luisteren maar om met elkaar te praten, elkaar weer ontmoeten. Dat is uitstekend gelukt.”

Het was vijfentwintig jaar geleden dat de oud-leerlingen voor het laatst bij elkaar kwamen. Zolang wil de reüniecommissie nu niet meer wachten. Gezien de leeftijd van reünisten, de jongste is 63 en de oudste 74, wellicht een verstandig besluit.

De planning is nu een reünie over vijf jaar. Een voorstel dat door de negentig aanwezigen met applaus werd begroet.