Nieuwe parkeerschijfzones Delfzijl blijven

DELFZIJL

Het college van B en W heeft besloten de pilot ten aanzien van de parkeerschijfzone om te zetten naar een definitieve situatie.

Naast de al bestaande parkeerschijfzone op het Johan van den Kornputplein zijn nu ook parkeerschijfzones van kracht op het Molenbergplein, Commandementsplein, Vennenplein, Havenstraat, Marktstraat en Oude Schans. Hier mag alleen met een parkeerschijf geparkeerd worden in de aangegeven vakken. De parkeerschijf is verplicht van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur en kent een maximale parkeertijd van twee uur.

De klankbordgroep, bestaande uit ondernemers en bewoners, heeft na een periode van negen maanden het college hierover positief geadviseerd. De klankbordgroep toetste de werkelijke situatie en in meerdere evaluaties zijn de bevindingen besproken. Deze bevindingen hebben geleid tot een tussentijdse aanpassing van de parkeerschijfzones. „Door het invoeren van een parkeerschijfzone op diverse locaties in het centrum is de parkeerdruk verder omlaag gegaan,”constateert wethouder IJzebrand Rijzebol. „De klankbordgroep heeft ons over de huidige situatie een positief advies gegeven. Dit advies is door het college overgenomen.”

De pilot had als doel om te kijken op welke wijze het instellen van parkeerschijfzones zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en inwoners van het centrum. Er is gezocht naar een goede combinatie tussen kort en langparkeren op het Commandementsplein en het Molenbergplein in Delfzijl.

Een verwachte toename van de huidige parkeerdruk is de ontwikkeling van het voormalige postkantoor. Hier wordt een Gezondheidscentrum gevestigd. Hiervoor worden aanvullende parkeermaatregelen voorgesteld. Zo wordt de parkeerschijfzone op het Commandementsplein en het Molenbergplein verder uitgebreid. Daarnaast worden twee gehandicaptenparkeerplaatsen op het Plein de Molenberg verplaatst en de voetgangerszone enigszins aangepast, zodat ruimte ontstaat voor een informele Kiss and Ride. In overleg met de klankbordgroep werkt de gemeente deze maatregelen verder uit.

De ontwikkeling rond de komst van het Gezondheidscentrum en de hiervoor door te voeren parkeermaatregelen hebben geleid tot het in stand houden van de klankbordgroep. De gemeente raadpleegt de klankbordgroep als er ontwikkelingen zijn op het gebied van parkeren. Zo moet maatwerk ontstaan om het parkeren in het centrum goed te regulieren, waarbij alle belangen zo goed mogelijk worden behartigd.

Binnen de parkeerschijfzones wordt door de handhavers van WO-DEAL gehandhaafd op het gebruik van de parkeerschijf en op de geparkeerde tijdsduur. Mensen die geen parkeerschijf hebben gebruikt of waarvan de maximale parkeerduur is verstreken, riskeren een boete.


Auteur

Redacteur