Voorlichting diabetes bij Noaberschap

APPINGEDAM

Tijdens de koffieochtend van de Stichting Noaberschap Appingedam geeft mevrouw I. Sterringa op dinsdag 7 november voorlichting over diabetes.

Men kan van 10.00 tot 11.45 uur in de Franse school aan Wijkstraat 30. De koffieochtenden zijn bedoeld voor een ieder die samen met anderen gezellig wil koffiedrinken en nieuwe mensen wil ontmoeten.

Voor vervoer kan men op de maandagochtend voor de koffieochtend voor 11.00 uur bellen met.0596-625132.


Auteur

Redacteur