Loer’n bie de boer’n

REGIO

Op zaterdag 20 mei organiseert een drietal organisaties met betrokkenheid in de agrarische sector in samenwerking met vijf Groninger bedrijven het fietsevenement Loer’n bie de boer’n.

Tijdens een tocht van ca. 28 km kunnen deelnemers tussen 10.00 en 16.00 uur bij deze vijf bedrijven meekijken in de alledaagse bedrijfsvoering. In de cirkel Zuidwolde-Bedum-Ten Boer-Garmerwolde is de fietsroute uitgestippeld. Deelname is gratis en kan vanaf elke gewenste plek, elk moment of kan voor een deel worden gefietst. Dit goed bezochte evenement is vorig jaar voor het eerst georganiseerd en krijgt daarom dit jaar een vervolg. Op de fiets door het kenmerkende Groninger landschap en een bezoek aan diverse agrarische bedrijven levert een schat aan indrukken op. De dag staat in het teken van genieten van de omgeving en meekijken over de schouder van de boer. De meewerkende agrarische bedrijven tonen alledaagse bezigheden en geven hierover uitleg. De diversiteit in de ondernemingen is groot: van melkveehouderijen en schapenhouderij tot akkerbouwbedrijf. Het evenement is bedoeld voor jong en oud met veel extra activiteiten voor kinderen. Deelnemende bedrijven In een rijk weidevogelgebied in Zuidwolde opent een melkveehouderij en educatieboerderij de deuren om “de koe te beleven”. Hier kan de kunstkoe gemolken worden. In deze stal kiezen de koeien zelf wanneer ze door één van de twee robots gemolken worden. Het bedrijf speelt dagelijks in op het vergroten van kennis over de sector en wordt veelvuldig door scholen bezocht. Om het agrarisch tintje in alles door te voeren wordt hier het dartspel met hooivork gespeeld. Nabij Bedum wordt een schapenhouderij gerund. Het bedrijf is in opbouw maar tijdens het fietsevenement dartelen ruim 750 lammetjes in stal en weiland. Naast veel activiteiten voor jonge kinderen zoals ponyrijden wordt er een demonstratie schapendrijven gegeven. Een deelnemende melkveehouderij en educatieboerderij in Ten Boer stelt de vraag: “Wat heb jij met koeien?” Aan de hand van workshops en rondleidingen wordt deze vraag beantwoord. De passie en liefde die de eigenaren voor koeien hebben willen ze graag met de bezoeker delen. Om te ervaren dat koeien nieuwsgierig en inspirerend zijn wordt het kalfjesknuffelplein bezocht. De route kent twee deelnemers in Garmerwolde en de eerste locatie bevindt zich tussen Damsterdiep en Eemskanaal, een akkerbouwbedrijf met een informatiecentrum over biologische landbouw. Het bedrijf verbouwt zelfs een historisch gewas dat wordt gebruikt in een speciale ontbijtkoek. Er is een bezoekerscentrum waar uitleg en rondleidingen gegeven worden over biologische landbouw en natuurbeheer. Met een bezoek aan een melkveebedrijf in Garmerwolde is de fietstocht compleet. De koeien grazen buiten en komen twee keer daags naar de melkstal waar ze tegelijkertijd met z’n achttienen worden gemolken. Rondleidingen en een leestafel maken deel uit van het programma. De natuurvereniging neemt hier belangstellenden mee het weiland in om iets te vertellen over weidevogels en het leven aan de slootkant. Op een aantal locaties is een lunch mogelijk en zijn er diverse proeverijen die variëren van drankjes, biologische broden en voor kinderen zelf te versieren pannenkoekjes. Organisatie Loer’n bie de Boer’n is een initiatief van De Boer op NOORD, LTO Noord en Univé, dat dit jaar de tweede editie kent. Het doel is om de samenleving dichter bij de agrarische sector te brengen en andersom. In veel bedrijven werkt de agrariër alleen en juicht hij het toe om mensen op het erf te ontmoeten. Hij vertelt graag over zijn dagelijkse bezigheden. Op alle locaties is de fietsroute beschikbaar. Meer informatie over dit evenement is te vinden op de site www.loernbiedeboern.nl.

Auteur

Redactie