Steunhörn Wagenborgen krijgt 30.000 euro subsidie

Wagenborgen

Stichting Wagenborger Investerings Fonds ontvangt van de gemeente Delfzijl een subsidie van 30.000 euro voor de renovatie van de Steunhörn in Wagenborgen.

De gemeente ondersteunt de aanvraag, omdat deze past in het programma 'Alle Dorpen een Dak'. Per dorp is er budget voor één dak in het dorp. Met het programma wil de gemeente de leefbaarheid in de dorpen verbeteren. „Voor de inwoners van Wagenborgen vervult de Steunhörn een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp,” aldus wethouder Jan Menninga. Het dorp Wagenborgen heeft via het Wagenborger Investeringsfonds (WIF) een jarenlang leegstaand pand van de voormalige Rabobank aangekocht. Dit met het doel de functie van het eerder gesloten Menterne als ontmoetingsplek op te kunnen vangen. Het WIF heeft het gebouw beschikbaar gesteld als steunstee. Vanuit de Steunhörn doet het Vrijwilligersnetwerk haar werk. Daarnaast is er een boekspot en zijn er vergadermogelijkheden voor verschillende partijen en initiatieven uit het dorp zoals Dorpsbelangen. Maar bovenal is het een ontmoetingsplek tijdens koffieochtenden voor inwoners van Wagenborgen. Ook de gebiedsregisseur Delfzijl-zuid van de gemeente werkt vanuit de Steunhörn.

Auteur

Bram Noordhuis