Meerwaarderegeling blijft bestaan

Delfzijl

Minister Henk Kamp heeft dinsdag bekendgemaakt dat de meerwaarderegeling blijgt behouden.

Kamp wilde de regeling eraf halen, maar is gezwicht onder de grote maatschappelijke druk om de compensatie toch in stand te houden. Naar aanleiding van de plannen van het kabinet om de waardevermeerderingsregeling af te schaffen verenigden begin dit jaar een tiental organisaties en partijen zich op initiatief van de SP in het actieplatform 'Wees Geen Kniepert!' In enkele weken tijd haalden zij duizenden handtekeningen op voor het behoud van de regeling. In februari nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan die de minister opriep de waardevermeerderingsregeling in stand te houden. De minister is nu overstag gegaan. Dat betkent dat mensen met aardbevingsschade weer recht hebben op een tegemoetkoming van maximaal 4000 euro, voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen.

Auteur

admin