Grauwe Kiekendief in finale Soort van Groningen

Delfzijl

De Grauwe Kiekendief is publieksfavoriet gebleken bij de voorverkiezing van de Soort van Groningen.

Een tweede en derde plaats waren er voor de Paarse Morgenster en de Groene Glazenmaker. Kinderen van Groningse basisscholen kiezen op 18 november welke van deze drie soorten zich ambassadeur van provincie Groningen mag noemen.

Opvallend is dat deze drie soorten alle drie voorkomen in het boerenland: De Grauwe Kiekendief broedt in de akkers van met name het Oldambt. De Paarse Morgenster siert wegbermen en taluds in het agrarisch gebied. En de wijken van de veenkoloniën zijn van internationale betekenis voor de Groene Glazenmaker. De kwetsbare nesten van de Grauwe Kiekendief worden beschermd door Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. De Grauwe Kiekendief vliegt ’s winters naar Afrika, waar hij overwintert in landbouwgebieden in de Sahel.

Mocht de Grauwe Kiekendief door de basisschoolleerlingen verkozen worden dan krijgt zij van de provincie een werkpremie van 15.000 Euro mee. Werkgroep Grauwe Kiekendief zal van deze prijs drie satellietzenders kopen voor drie Grauwe Kiekendieven. Dan begint het feest pas echt: De schoolkinderen mogen mee om te helpen met het vangen en zenderen van de mooiste roofvogel van Nederland. De vogel krijgt natuurlijk de naam van de jongen of het meisje dat de vogel heeft losgelaten. Voor de kinderen en hun klas wordt het dan spannend naar welk land in Afrika zijn of haar vogel zal vliegen om te overwinteren!


Auteur

Redacteur