Dorpshuis De Fakkel opgeknapt en energiezuinig gemaakt

Uithuizen

 Dorpshuis De Fakkel in Uithuizen wordt opnieuw stevig onderhanden genomen.

Na eerdere moderniseringen is onlangs gestart met het treffen van energiebesparende maatregelen en is een volgende verbouwingsfase ingezet. Zo is het verenigingsgebouw recent voorzien van zonnepanelen en wordt de nu nog gedeeltelijk aanwezige enkele beglazing vervangen door isolatieglas. Ook worden de buitenmuren, waar dat nog niet het geval is, geïsoleerd en wordt er daar waar mogelijk energiebesparende LED verlichting aangebracht. De investering in energiebesparende maatregelen is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Eemsmond. Voor een deel worden deze maatregelen uit eigen middelen betaald. Voor de modernisering heeft het bestuur een Projectplan opgesteld en op basis hiervan bij diverse instellingen subsidies aangevraagd. Met de tot nu toe ontvangen toegezegde subsidies is men in staat een groot deel van de in het Projectplan omschreven plannen te realiseren. Zo wordt de bovenzaal voorzien van een nieuwe vloerbedekking die het linoleum na meer dan vijftig jaar  zal vervangen. De grootste wijziging vindt plaats in de centrale ontmoetingsruimte, Het Café. Deze zaal die voor tal van activiteiten wordt gebruikt krijgt een volledige metamorfose en zal de uitstraling krijgen van een bruin café, met een gezelligere uitstraling. Daarvoor wordt de ruimte helemaal gestript en van vloer tot plafond helemaal aangepakt en voorzien van een nieuwe bar en nieuw meubilair. Daar waar het moet wordt gebruik gemaakt van de professionele aannemer, elektricien of installateur. Daar waar het maar enigszins kan steken de beheerder, de bestuursleden en tal van vrijwilligers de handen uit de mouwen om zoveel mogelijk kosten te besparen. De realisatie van dit deel van het Projectplan is mede mogelijk gemaakt door subsidies en giften van Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Stichting H.S. Kammingafonds, Oranje Fonds, RABO Bank Noord-Groningen, Essent/RWE Cultuurfonds en het Loket Leefbaarheid. Het bestuur  heeft momenteel nog enkele subsidieaanvragen lopen om het gebouw ook voor mindervaliden beter toegankelijk te maken.  

Auteur

Bram Noordhuis