Zonnepark in ‘t Zandt

‘T ZANDT

Het college van B&W van Loppersum heeft besloten in principe akkoord te gaan met de oprichting van een zonnepark in 't Zandt.

Er is door Energiecoöperatie Zonnedorpen een aanvraag ingediend voor het oprichten van een veld zonnepanelen met een maximale oppervlakte van 3200 vierkante meter in 't Zandt. Doel van de aanvrager is een gezamenlijk veld aan te leggen voor inwoners die zelf geen plaats hebben om zonnepanelen te installeren. De energieproductie wordt ingezet door middel van een postcoderoosregeling. „Dit is een mooi initiatief en past goed binnen ons beleid van een meer duurzame en groenere gemeente,” vindt wethouder Bé Schollema. Het veld zonnepanelen bestaat in de eerste fase uit 560 panelen verdeeld over 14 rijen. Het gaat hierbij om 1208 vierkante meter. Op deze locatie achter de Gerard van Damstraat in 't Zandt is plaats voor een uitbreiding van 560 extra panelen. De aanleg van dit zonnepark past niet binnen het bestemmingsplan vandaar dat een uitgebreide procedure moet worden gevoerd. Ook wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Op 31 mei heeft het college besloten nader beleid te gaan ontwikkelen ten aanzien van zonneparken in de gemeente. Deze aanvraag kan hieraan nog niet worden getoetst en behoeft een eigen afweging.

Auteur

admin