GOEDZO stelt patiënt centraal

DELFZIJL

De pas opgerichte stichting GOEDZO zet zich in voor de belangen van de patiënt. De stichting waar zorgverleners uit Delfzijl samenkomen heeft als doel om vanuit de behoefte van de zorgvrager de zorg in de gemeente af te stemmen.

Er verandert veel in de zorg. Dat merken niet alleen gemeenten en mensen die zorg nodig hebben, maar ook de zorgverleners. Deze verandering heeft vier zorgverleners op het idee gebracht om een overlegorgaan op te zetten voor de zorg in Delfzijl. Volgens initiatiefneemster Anita Koopman-Giesen is de noodzaak voor een overlegorgaan zeker aanwezig. “Er gebeurt veel in Delfzijl. Zo is de gemeente veel meer verantwoordelijk voor de zorg en gaat het ziekenhuis in Delfzijl dicht. Tegelijkertijd heb je te maken met een krimpregio en met de vergrijzing. In Appingedam zie je dat er veel geregeld is, maar in Delfzijl niet. Ik heb mij afgevraagd of dit wel goed kwam en heb het daar over gehad met Marcel van Leeuwen. Ook hij heeft die zorg en samen kwamen op het idee om onze collega’s in de zorg te benaderen om hier wat mee te gaan doen.”

Door de actie van Koopman-Giesen en van Leeuwen zijn ze in contact gekomen met de tandartsen Bas van Vliet en Jan ten Bruggencate. “We hebben allemaal het idee dat de zorg bottom-up georganiseerd moet zijn, dus vanuit de zorgvrager,” vervolgt Koopman-Giesen. “We zijn geen mensen die vanachter het bureau ideeën gaan ontwerpen en dan maar hopen dat het gaat werken. We delen de visie dat de klant centraal staat en dat we moeten inspelen op deze behoefte.” Fysiotherapeut Van Leeuwen vult zijn mede-bestuurslid aan. “We zijn begonnen om de zorg in Delfzijl in kaart te brengen. We vroegen ons af wat nu eerstelijnszorg is. Dat bleek nog een grote groep te zijn. Dat zijn onder meer huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten, verloskundigen, tandartsen, logopedisten en wijkverpleegkundigen. Iedereen reageerde positief op ons initiatief. ”

Dat het idee voor de stichting breed gedragen wordt, was voor Van Vliet een voorwaarde om bestuurslid te worden. “Ik vind het belangrijk dat in ieder geval de huisartsen mee doen. Zij hebben een grote zorgtaak en dus een belangrijke rol in de eerstelijnszorg. Daardoor hebben ze het ook heel druk, maar hun rol is cruciaal in de gemeenschap. De naam die we gekozen hebben, heeft naast een positieve lading ook een betekenis. Het betekent Gemeenschappelijk Overlegorgaan Eerstelijnszorg Delfzijl Zorg Optimalisatie.”

Nu de zorgverleners in kaart zijn gebracht is de stichting toe aan de volgende stap. “We gaan de zorgvragers vragen wat de behoefte is,” vertelt Koopman-Giesen. “Daarbij is het van belang om de goede vragen te stellen. Als je mensen vraagt of het ziekenhuis moet blijven, weet je het antwoord al. Het gaat om de behoefte en niet om stenen. Uit de resultaten van de vragenlijsten gaan we met de zorgverleners en zorgvragers om de tafel te zitten om te zien hoe we de zorg moeten organiseren. Van belang is dat de patiënt centraal staat. Het gaat daarbij ook om de geestelijke zorg, want een onsje welzijn voorkomt een pond zorg.”


Auteur

Redacteur