Delfzijl mist gouden kans vergroening en werk

DELFZIJL

Hans Stuyling de Lange uit Krewerd vindt het onbegrijpelijk dat het nieuwe Solarpark in Delfzijl van een groot gebied ten zuiden van de havenplaats eigenlijk niet veel meer dan een winningsgebied maakt, dat de gemeente alleen flink wat leges oplevert. Hij vindt dat er veel kansen onbenut blijven. Hij schreef er het volgende epistel over.

‘De inwoners van Delfzijl krijgen geen stroom van het nieuwe Solarpark in Delfzijl. Alleen het bedrijfsleven in de Eemsdelta profiteert van de lokale goedkope energie. Het college van Delfzijl vindt dit acceptabel en stelt ook geen voorwaarden aan de aanbesteding van het park. Hierdoor loopt Delfzijl een unieke kans mis op vergroening en werkgelegenheid.

Het nieuwe zonnepark van 30 hectare (60 voetbalvelden) wordt het grootste van Nederland. De 123.000 zonnepanelen kunnen alle inwoners van Delfzijl voorzien van groene stroom. Dit is uniek in Nederland. De stroom is bovendien extra goedkoop doordat deze dichtbij de bron wordt afgenomen.

Doordat het college geen voorwaarden stelt, gaat alle stroom op dit moment naar het bedrijfsleven en mag de aanleg van het park elders worden aanbesteed. Hierdoor mist Delfzijl de unieke kans om de eerste zelfvoorzienende gemeente van Nederland te worden. Ook loopt de gemeente werkgelegenheid mis.

Het is te hopen dat het college terugkomt op haar besluit en alsnog voorwaarden stelt aan de Zuid Hollandse ontwikkelaar van het park. Als deze hier geen oren naar heeft moet het college op zoek gaan naar een andere partij. Het laat hiermee zien dat het ernst maakt met de leefbaarheid en werkgelegenheid in het krimpgebied en profileert zich landelijk als voortrekker van de Noordelijke energietransitie.’

door Hans Stuyling de Lange


Auteur

Redacteur