Katholiek Noord-Groningen viert Heilige Liudger

Delfzijl

De vijf Rooms-katholieke parochies in Noord-Groningen, Bedum, Delfzijl, Uithuizen, Kloosterburen en Wehe den Hoorn, vieren 10 april om 10.00 uur de sterfdag van Sint Liudger in de Kruiskerk in Delfzijl.

Dat gebeurt middels een feestelijke eucharistieviering. De fusie-parochie met de naam de Heilige Liudger-parochie is genoemd naar één van de weinige Nederlandse bisschoppen die hebben gemissioneerd in het gebied van Noord-Groningen, dat toen nog Friesland heette. Sint Liudger (geboren in Zuilen bij Utrecht in 742, overleden in Billerbeck, Duitsland) wordt wel de 'apostel van de Groningers' genoemd: hij voltooide het werk van Sint Willibrord en Sint Bonifatius, die ook missioneerden in het noorden, maar uit Engeland/Ierland afkomstig waren. Koorleden van verschillende locaties zullen gezamenlijk zingen, er is kinderwoorddienst en crèche. De beide pastores Wellen en Hamersma zullen voorgaan.  Iedereen is van harte welkom.

Auteur

Bram Noordhuis